Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 1 700 000,00 zł

Lokal użytkowy przy ul. Leśnej

Termin złożenia oferty 14.10.2022 14:00

Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne, Leśna 1

Powierzchnia budynku
1400,7 m2
Rodzaj nieruchomości
lokal użytkowy
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 1 700 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo – usługowego, składającego się z pomieszczeń administracyjno – biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00060922/1.

Stan prawny

Z prawem własności związany jest udział w nieruchomości wspólnej (gruncie stanowiącym działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1538/135 oraz w częściach wspólnych budynku - korytarze, klatki schodowe, kotłownia oraz inne wspólne urządzenia i instalacje) wyrażający się ułamkiem 537/1000. Prawo odrębnej własności drugiego lokalu wraz z udziałem nieruchomości wspólnej przysługuje Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowemu „ETRANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KA1M/00060922/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie właścicielem nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny nr 2 w budynku nr 1 przy ul. Leśnej w Łaziskach Górnych, złożony z  pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 1400,70 m2 jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna w udziale 1/1.

Dział I (Spis praw związanych z własnością) – zawiera wpisy: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu - 537/1000 części w nieruchomości objętej KW Nr KA1M/00060766/9; uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – prawo do służebności drogowej. Wykonywanie tej służebności ograniczone jest do części działek gruntu nr 1539/135 i 1540/135 (w KA1M/00058956/1), stanowiącej pas drogi o szerokości 3,5 m i długości około 123 m, biegnący po istniejącej drodze pożarowej.

Dział III księgi (Prawa, Roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów.

Dział IV   (Hipoteka)  – brak wpisów.

Z księgi wieczystej oznaczonej numerem KA1M/00060766/9 (prowadzonej dla gruntu) wynika, iż nieruchomość gruntowa złożona z działki 1538/135 o pow. 0,2138 ha położona w Łaziskach Górnych, obręb 26 jest własnością każdoczesnych właścicieli wyodrębnionego lokalu nr 1 objętego księgą wieczystą nr KA1M/00060921/1 w udziale 463/1000 części oraz każdoczesnych właścicieli wyodrębnionego lokalu nr 2 księga wieczysta nr KA1M/00060922/1 w udziale 537/1000 części. Z księgi wieczystej oznaczonej numerem KA1M/00060766/9 wynika, iż jest ona obciążona prawami drogi, natomiast dział IV tej księgi odwołuje się do ewentualnych obciążeń ustanowionych na wyodrębnionych lokalach, które to obciążenia obejmują również przysługujący danemu właścicielowi udział w nieruchomości wspólnej.

Informacje dodatkowe dot. przedmiotu sprzedaży

Charakterystyka budynku, w którym mieści się lokal.

Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, wybudowany w 2000r. w technologii tradycyjnej. Na parterze budynku mieszczą się pomieszczenia administracyjne, usługowe, handlowe, wystawowe, warsztatowe oraz socjalne, myjni samochodowej i salonu samochodowego. Na pozostałych dwóch kondygnacjach znajdują się pomieszczenia administracyjno - biurowe oraz socjalne.

Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., teletechniczna. Dodatkowo budynek wyposażony jest w kotłownię gazową dla potrzeb c.o. i c.w.u., instalację antywłamaniową, odgromową, wentylacji, instalacje klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Opis lokalu użytkowego nr 2.

W wyniku ustanowienia w 2000r. odrębnej własności lokali, część administracyjno – biurowa znajdująca się na I i II piętrze budynku opisanego powyżej, została wyodrębniona w postaci nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego nr 2, który stanowi przedmiot sprzedaży. Pozostała część budynku została wyodrębniona w postaci osobnej nieruchomości lokalowej (lokal nr 1 – salon samochodowy) stanowiący własność P.U.H. „ETRANS” Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.

Lokal użytkowy nr 2 składa się z pomieszczeń głównie biurowych, pozostałe pomieszczenia pełnią funkcje socjalną, gospodarczą bądź techniczną.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) nieruchomość położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną A2U – tereny zabudowy usługowej.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 1 700 000,00 zł netto
  Powierzchnia budynku 1400,7 m2
  Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego A2U – tereny zabudowy usługowej.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-170
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Leśna
  Numer 1
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 9' 44'' N
  Długość geograficzna 18° 50' 52'' E

Najbliższe nieruchomości