Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena 138 652,53 zł

Działka TOSZEK

Lokalizacja: 44-180 Toszek, Górnośląska

Powierzchnia gruntu
1101 m2
Powierzchnia budynku
113,89 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena 138 652,53 zł

Osoba kontaktowa

Podsiadło Rafał, Wojciech Maciejski

rafal.podsiadlo@tauron.pl

wojciech.maciejski@tauron.pl

tel. 516-116-501

tel. 516-116-492

Dostępność

8.30-16.30

Opis nieruchomości

Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego, pisemnego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Toszku, powiat gliwicki, przy ul. Górnośląskiej, na którą składa się:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 699/63, o powierzchni 1069 m2, objętej księgą wieczystą
nr GL1G/00118598/5, zabudowanej trzema budynkami o charakterze garażowym
i magazynowym o łącznej powierzchni 113,89 m2 za cenę wywoławczą nie niższą niż 136 265,78 zł netto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych dwieście sześćdziesiąt pięć 78/100)

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 701/63, o powierzchni 32 m2, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00118598/5, za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 386,75 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 75/100). Nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych: działki numer 700/63 objętej księgą wieczystą numer  GL1G/00118598/5 nieodpłatną, nieograniczoną, bezterminową służebność gruntową obciążającą działkę gruntu numer 701/63 dla której zostanie założona nowa księga wieczysta w oparciu o wniosek zawarty w akcie notarialnym polegającą na prawie:

 • do nieograniczonego przechodu i przejazdu pasem o szerokości co najmniej 5 m (pięciu metrów) do działki numer 700/63  objętej księgą wieczystą numer  GL1G/00118598/5
 • do korzystania z istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej posadowionej na działce, w celu zapewnienia odprowadzania ścieków i wód opadowych z działki numer 700/63, jak również na prawie dostępu do studni kanalizacyjnych posadowionych na powyższej działce w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy, naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii,
 • do umieszczenia nowego wodociągu, w tym dostępu w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, w tym przebudowy, naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii w celu zapewnienia dostawy wody dla budynków położonych na działce o nr 700/63

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 138 652,53 zł
  Powierzchnia gruntu 1101 m2
  Powierzchnia budynku 113,89 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego 6-MU - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi
  Tryb postępowania w przygotowaniu

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 44-180
  Miejscowość Toszek
  Ulica Górnośląska
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości