Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 1 099 800,00 zł

Jelenia Góra, ul. Łukasiewicza 5, dz. nr 323 wraz z budynkami

Termin złożenia oferty 18.09.2024 15:00

Lokalizacja: 58-500 Jelenia Góra, Łukasiewicza 5

Powierzchnia gruntu
1292 m2
Powierzchnia budynku
823,49 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 1 099 800,00 zł

Osoba kontaktowa

Elżbieta Podolska

elzbieta.podolska@tauron-dystrybucja.pl

tel. (75)889-12-03,kom.572-889-280

tel. (75)889-12-05

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, Wydział Organizacji i Administracji, pod numerem telefonu: (75) 889 12 03 lub (75) 889 12 05 lub 572 889 280.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz.: 9:00 do 13:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerami telefonów.

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Łukasiewicza 5, tj.: prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 323 o powierzchni 1292 m² (AM 5, obręb ewidencyjny 0019 - Jelenia Góra 2) wraz z prawemwłasności czterech budynków o łącznej powierzchni 823,49 m2 i budowli posadowionych na tej działce z wyłączeniem urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00036360/0.

Działka gruntu nr 323 o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, ogrodzony płotem stalowym. Na działce znajduje się parking dla samochodów osobowych. Część działki od ul. Łukasiewicza zagospodarowana zielenią niską i pojedynczymi drzewami ozdobnymi. Część działki utwardzona (trylinka).

Działka nr 323 zabudowana jest czterema budynkami – jednym biurowym oraz trzema gospodarczymi (magazynowymi).

Budynek biurowy „R” o pow. użytkowej 526,50 m2, wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowany z cegły - rok budowy 1938. Budynek jest w średnim stanie technicznym, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Na parterze budynku znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie WC, hol oraz klatka schodowa.Na pierwszym piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie WC, korytarz oraz klatka schodowa. Na poddaszu znajdują się cztery pomieszczenia biurowe, jedno pomieszczenie WC, korytarz oraz klatka schodowa.

Budynek biurowy jest wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną,

- wodno-kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania,

- odgromową,

- telefoniczną.

Funkcjonalność i standard wykończenia pomieszczeń – średni.

Brak podłączenia do pieca c.o.

Budynek zasilany jest obecnie z wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Regionu SN i nN Jelenia Góra (obecnie zasilanie obiektu w trakcie demontażu). Przyszły nabywca zobowiązany będzie do wystąpienia o warunki przyłączeniowe.

Budynek magazynowy „P” z garażem o pow. użytkowej 99,15 m2. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w zabudowie zwartej - rok budowy 1968. Funkcjonalność i standard wykończenia pomieszczeń – średni.

Wiata obudowana o pow. użytkowej 116,8 m2. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej – rok budowy 1982. Funkcjonalność i standard wykończenia – średni.

Budynek boksów o pow. użytkowej 81,04 m2. Budynek magazynowy, z wydzielonymi boksami magazynowymi, parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w zabudowie zwartej - rok budowy 1968. Funkcjonalność i standard wykończenia – średni.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 323 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucji S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla następujących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce, tj.:

 1. odcinka linii kablowej niskiego napięcia JGJ24101/18 – całkowita długość 38 m,
 2. odcinka linii kablowej niskiego napięcia JGJ24101/1 – całkowita długość 16 m,

szerokość pasa służebności 0,5 m.

Rozmieszczenie ww. odcinków linii nN przedstawia mapka załączona do ogłoszenia.

Przedmiotowa służebność przesyłu polegać będzie na:

 1. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej poprzez istnienie na jej terenie urządzeń technicznych w postaci linii kablowych niskiego napięcia, będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze,
 2. znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionych urządzeń technicznych,
 3. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii wyżej wymienionych urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem i w dowolnym czasie.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 1 099 800,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1292 m2
  Powierzchnia budynku 823,49 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 323. Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jelenia Góra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 245.XXXIV.2016 z dnia 8 listopada 2016 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: P – obszary przemysłowe.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 58-500
  Miejscowość Jelenia Gora
  Ulica Łukasiewicza
  Numer 5
  Województwo dolnośląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 54' 8'' N
  Długość geograficzna 15° 46' 19'' E

Najbliższe nieruchomości