Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 861 000,00 zł

Nieruchomości zabudowane przy ul. Dąbrowskiej 5 i7

Termin złożenia oferty 25.01.2022 14:00

Lokalizacja: 42-504 Będzin, Dąbrowska 7

Powierzchnia gruntu
2327 m2
Powierzchnia budynku
476,47 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 861 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Hodur

anna.hodur@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 688

Dostępność

pn. - pt. 6:30 - 14:30

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości.

Nieruchomość obejmuje:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych 2377/2 i 2376/1 o łącznej powierzchni 1386 m2. Działki tworzą jeden kompleks użytkowy zabudowany budynkiem biurowym oraz sześcioma połączonymi ze sobą kontenerami w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 7.

Budynek o funkcji biurowej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej (kształt litery L). Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter, poddasze użytkowe), w części podpiwniczony. Budynek został rozbudowany i dokonano jego zmiany użytkowania z mieszkalnego na administracyjno-biurowy w 2003r.

Powierzchnia użytkowa budynku – 221,70 m2.

Uwaga:

Nieruchomość objęta jest częściowo umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Kontenery

Obiekt złożony z 6 kontenerów połączonych ze sobą w jeną całość gospodarczą. Każdy z kontenerów posiada wymiary: szerokość - 6,40 m, długość - 2,40 m, wysokość 3,0 m. obiekt powstał w latach 90 XX wieku.

 

 1. prawo użytkowania wieczystego działki o nr ewidencyjnym 2378/1 i powierzchni 941 m2 zabudowanej budynkiem biurowym w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 5.

Budynek o funkcji biurowej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej (kształt litery L). Budynek posiada trzy kondygnacje (parter, piętro, poddasze użytkowe), w części podpiwniczony. Budynek został rozbudowany i dokonano jego zmiany użytkowania z mieszkalnego na administracyjno-biurowy w latach 2002-2004.

Powierzchnia użytkowa budynku – 254,77 m2.

Obecnie budynek nie jest wykorzystywany (pustostan).

 

 

Lokalizacja i położenie korzystne, w strefie pośredniej miasta.

 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin nieruchomość położona jest  na terenach oznaczonych  jako U2 tj. tereny obiektów usługowych.

 

Stan prawny.

 1. Działka 2376/1 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00028610/4, natomiast działka 2377/2 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00013957/0.

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Okres użytkowania: 05.12.2089r.

 1. Działka 2378/1 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00015076/4.

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. Okres użytkowania: 05.12.2089r.

 

 

Służebności.

W granicy działki nr 2376/1 (z działką nr 2375) przebiega rurociąg ciepłowniczy 2xDN700 który jest instalacją strategiczna dla Elektrowni Łagisza w związku z powyższym w akcie notarialnym – umowie sprzedaży,  zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. stosowna nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność zapewniająca Spółce prawo do korzystania z tej nieruchomości w niezbędnym zakresie w związku istnieniem ww. infrastruktury.

 

Nabywca nieruchomości może nabywać energię cieplną od TAURON Wytwarzanie S.A. pod warunkiem zawarcia z nim odrębnej umowy, po uprzednim montażu legalizowanych, w istniejących obiektach, układów pomiarowych służących do rozliczenia wielkości nabywanego ciepła (po uzgodnieniu warunków technicznych z przedstawicielami służb technicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w Oddziale Elektrownia Łagisza). Montaż ww. układów pomiarowych winien nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty  przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

TAURON Wytwarzanie S.A. nie zapewnia dostaw usług teleinformatycznych dla sprzedawanej nieruchomości.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 861 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 2327 m2
  Powierzchnia budynku 476,47 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin nieruchomość położona jest na terenach oznac
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 42-504
  Miejscowość Bedzin
  Ulica Dąbrowska
  Numer 7
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 20' 49'' N
  Długość geograficzna 19° 8' 10'' E

Najbliższe nieruchomości