Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 42 600,00 zł

Olszyny, gm. Wojnicz, dz. nr 524/1 z budynkiem po stacji transformatorowej

Termin złożenia oferty 09.05.2023 10:00

Lokalizacja: 32-831 Olszyny

Powierzchnia gruntu
1882 m2
Powierzchnia budynku
118 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 42 600,00 zł

Osoba kontaktowa

Aleksandra Kmieć

aleksandra.kmiec@tauron-dystrybucja.pl

tel. kom. 571-665-653

Dostępność

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, Wydział Organizacji i Administracji w godz. od 700  do 1500  tel. 571 665 653, (14) 631 1248.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr: 524/1 obr.0008 o pow. 1882 m²  wraz z prawem własności budynku po nieczynnej stacji transformatorowej o pow. użytkowej 118 m²  położonej w Olszynach, gmina Wojnicz, powiat tarnowski, woj. małopolskie.

Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Olszyny. W bezpośrednim jej sąsiedztwie znajdują się na południe tereny rozdzielni prądu, na północ i wschód tereny niezagospodarowane i niezabudowane, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej, murowanym, parterowym, bez podpiwniczenia.

Zbycie nieruchomości nastąpi z równoczesnym ustanowieniem przez nabywcę nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr TR1T/00113837/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 42 600,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1882 m2
  Powierzchnia budynku 118 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej w Wojniczu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/156/2021 z dnia 28 czerwca 2012 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach określonych jako U - tereny zabudowy usługowej
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 32-831
  Miejscowość Olszyny
  Ulica
  Numer
  Województwo małopolskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 49° 53' 14'' N
  Długość geograficzna 20° 49' 10'' E

Najbliższe nieruchomości