Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 29 900,00 zł

Żory, ul. W.Pałki, dz. nr 2398/90

Termin złożenia oferty 05.09.2023 15:00

Lokalizacja: 44-240 Żory, W. Pałki

Powierzchnia gruntu
206 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 29 900,00 zł

Osoba kontaktowa

Renata Bartecka-Grochla

renata.bartecka-grochla@tauron-dystrybucja.pl

tel. (32) 303 54 22

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 303 54 22 lub (32) 303 54 27.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 01.09.2023r. w godz. od 9.00 do 12.00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów.

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 2398/90, położonej w miejscowości Żory przy ul. Władysława Pałki, obręb 0002 Folwarki

Nieruchomość jest w kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu, częściowo utwardzona nawierzchnią asfaltową, aktualnie w pogorszonym stanie technicznym. Działka stanowi nieformalny dojazd do innych nieruchomości. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia terenu w tym: instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable energetyczne.

Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego. 
 
Służebności: Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się linie kablowe nN, dla których w dniu sprzedaży na rzecz spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zostanie ustanowiona, w formie umowy notarialnej nieodpłatna i bezterminowa służebność przesyłu.
Ponadto na terenie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży znajdują kable nN zasilające oświetlenie uliczne, wchodzące w skład majątku spółki TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Urządzenia te nie wchodzą w skład sprzedawanej nieruchomości, a spółce TAURON Nowe Technologie S.A. przysługuje roszczenie o ustanowienie stosownej służebności.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 29 900,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 206 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 449/XXXII/21) Rady Miasta Żory z dnia 29.07.2021r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta Żory). Zgodnie z zapisami w ww. planie działka nr 2398/90 położona jest w terenie oznaczonym symbolem: C3P – obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów służące prowadzeniu działalności gospodarczej, w niewielkim fragmencie: KDL- droga publiczna - droga lokalna.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 44-240
  Miejscowość Zory
  Ulica W. Pałki
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 3' 26'' N
  Długość geograficzna 18° 39' 50'' E

Najbliższe nieruchomości