Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 135 057,00 zł

Rybnik, ul. Lipowa, dz. nr 168/16

Termin złożenia oferty 16.05.2022 09:00

Lokalizacja: 44-207 Rybnik, Lipowa

Powierzchnia gruntu
3204 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 135 057,00 zł

Osoba kontaktowa

Renata Bartecka-Grochla

renata.bartecka-grochla@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48508006242

tel. kom.+48323035422

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można pod nr tel. (32) 303 54 22 lub (32) 303 54 27. 

Oględziny nieruchomości w dni robocze w terminie do dnia 13.05.2022r., w godz. od 9.00 do 12.00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi numerami telefonów.

Opis nieruchomości

Nieruchomość  zlokalizowana jest w Rybniku w rejonie ul Lipowej w północnej peryferyjnej strefie miasta Rybnika. W otoczeniu nieruchomości znajdują się:  zabudowa produkcyjno-techniczna, (w tym teren stacji elektroenergetycznej WN), tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Działka nr 168/16 o powierzchni 3204 m2 porośnięta jest drzewami i krzewami, posiada kształt nieregularnego wydłużonego wielokąta. Przez działkę przebiega rów wodny, biegną sieci wodociągowe należące do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, sieć telekomunikacyjna obcego podmiotu oraz będące własnością TD S.A. linie napowietrzne WN, SN oraz światłowodowe.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Lipowej poprzez działki stanowiące drogi wewnętrzne. Występują utrudnienia w jej zagospodarowaniu.

Działka nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Gminie Rybnik przysługuje prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki nr 168/16.

Służebności:

Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się przewody fazowe WN , telekomunikacyjne (światłowody) oraz linia napowietrzna SN dla których na rzecz spółki: TAURON Dystrybucja Spółka  Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu sprzedaży zostanie ustanowiona, w formie umowy notarialnej, odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem wynoszącym 6 657,00 zł netto) i bezterminowa służebność przesyłu.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 135 057,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 3204 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 778/LI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 października 2014r. Zgodnie z zapisami w ww. planie, działka 168/16 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 4KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej, częściowo 2.WS- tereny wód powierzchniowych śródlądowych.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 44-207
  Miejscowość Rybnik
  Ulica Lipowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 7' 13'' N
  Długość geograficzna 18° 32' 41'' E

Najbliższe nieruchomości