Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena do określenia

Niezabudowana działka 848/160 w Łaziskach Górnych

Lokalizacja: 43-173 Łaziska Górne, Łąkowa

Powierzchnia gruntu
543 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena do określenia

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon.- pt. godz. 7:00 - 15:00

Opis nieruchomości

1.  Nieruchomość niezabudowana, położona w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obręb 26 Łaziska Górne, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 848/160 i powierzchni 543,00 m2.
2.   Działka gruntowa zlokalizowana jest w odległości 3,0 km od centrum miasta Łaziska Górne oraz  około 1,5 km od wjazdu na drogę krajową DK-81. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowej stanowi teren Elektrowni Łaziska, od strony zachodniej działka z zabudową jednorodzinną, a z pozostałych dwóch stron działki niezabudowane.
3.   Do nieruchomości od ul. Łąkowej prowadzi nieutwardzona droga dojazdowa stanowiąca własność prywatną. Działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 848/160 nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.
4. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i nie jest ogrodzona. Posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o szerokości około 11 m. Teren działki jest podmokły, okresowo zalewany – działka jest niżej w stosunku do terenu położonego na północ od granic działki.
5.   Podstawowe media (woda i energia) zlokalizowane są w odległości około 50 m od granic działki.
6. Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze     KA1M/00056516/1.
     Zgodnie  z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej.

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena Cena do określenia
  Powierzchnia gruntu 543 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego D13U – tereny zabudowy usługowej
  Tryb postępowania zaproszenie do złożenia ofert

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-173
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Łąkowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 7' 59'' N
  Długość geograficzna 18° 51' 28'' E

Najbliższe nieruchomości