Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena do określenia

Zaplecze magazynowe

Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne, Wyzwolenia

Powierzchnia gruntu
81755 m2
Powierzchnia budynku
10074 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena do określenia

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pn.-pt. 7:00-14:45

Opis nieruchomości

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.
zamierza sprzedać
 
zaplecze magazynowe położone w pobliżu ul. Łąkowej, na obrzeżach strefy peryferyjnej miasta Łaziska Górne, w odległości ok. 1,5 km od wjazdu na drogę krajową  DK 81 Katowice – Wisła.
Sprzedaż obejmuje:
 1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości złożonej z prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębną od gruntu nieruchomość wraz z wyposażeniem tworzących kompleks zapleczamagazynowego położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30.

W skład ww. nieruchomości wchodzą poniższe środki trwałe:

Działki

Lp.

Numer działki

Powierzchnia [ha]

Nazwa obrębu

Numer obrębu

Numer księgi

1

1450/22

0,2500

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

2

1727/22

0,2000

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

3

1729/22

0,0115

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

4

2218/20

0,2512

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

5

2219/20

0,2330

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

6

2220/20

0,2497

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

7

2440/25

0,2895

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

8

2443/25

0,0650

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

9

2600/22

0,0528

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

10

2602/22

0,1880

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

11

2608/21

0,0889

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

12

2610/22

0,1410

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

13

719/160

0,1548

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

14

720/160

0,1789

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

15

847/160

0,1208

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

16

849/160

0,0326

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

17

864/155

0,0001

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

18

866/157

0,0046

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

19

868/159

0,0007

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

20

870/159

0,0013

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

21

1312/162

0,1010

Łaziska Górne

0026

KA1M/00021399/0

22

5260/20

3,7101

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

23

5261/24

0,0054

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

24

5263/24

0,0701

Łaziska Średnie

0027

KA1M/00056516/1

25

1310/160

0,7983

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

26

1315/162

0,1581

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

27

1317/159

0,8181

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

 

Łączna pow.

8,1755

     

Budynki, budowle

Lp.

Nazwa

Powierzchnia użytkowa

1

Budynek magaz. 2b z zapleczem i biurami

608,20

2

Magazyn "j" m14

762,15

3

Magazyn m 8

780,86

4

Magazyn inwestora i-2a

423,28

5

Magazyn piły tarczowej

151,37

6

Budynek mag.m 12-wiata magazyn.nr 5

468,88

7

Magazyn blaszany

481,57

8

Magazyn blaszany e

385,01

9

Magazyn m 13 - wiata magazyn. nr 4

375,32

10

Segment kontenerowy - magazyn "l"

63,18

11

Segment kontenerowy - magazyn "l"

12

Segment kontenerowy - magazyn "l"

13

Segment kontenerowy - magazyn "l"

14

Segment kontenerowy - magazyn "l"

15

Wiata magazynowa i-3a (mag. h)

1447,15

16

Wiata nr 3

235,11

17

Wiata magazynowa nr 1

1137,89

18

Budynek biurowo-socjalny mag. zaplecze

153,79

19

Waga samochodowa - budynek

6,09

20

Budka wartownicza - kontener

7,94

21

Bud. portierni przy bramie węglowej

7,07

22

Wiata - magazyn nr 6

712,14

23

Wiata nr 2

874,67

24

Wiata przy mag. rur i zawor."h"nr10

116,44

25

Wiata przy magazynie nr 7

361,04

26

Plac składowy

19503,00

27

Suwnica bramowa

 

28

Suwnica bramowa

 

Opis nieruchomości.
Kompleks nieruchomości stanowiący zaplecze magazynowe położony jest w strefie peryferyjnej miasta Łaziska Górne. Posiada korzystne położenie względem ciągów komunikacyjnych (ul. Łąkowa - ul. Łazy - Obwodnica DK81). Nieruchomości położone są w obszarze terenów TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe Elektrowni Łaziska, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej w Łaziskach oraz trakcji kolejowej. W otoczeniu kompleksu oraz przez jego obszar przebiegają sieci elektroenergetyczne WN. Kompleks nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Łąkowej z wykonanym wjazdem na teren kompleksu. Zaplecze magazynowe posiada wyposażenie w sieci urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. Kompleks nieruchomości posiada korzystny stan zagospodarowania, kształt regularny - wielokąt. Teren zaplecza posiada zróżnicowane ukształtowanie, obniżony w stosunku do drogi publicznej. Przeważająca cześć terenu jest płaska.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019 roku nieruchomości położone są  na terenach objętych strefą urbanistyczną C1PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Urządzenia znajdujące się na nieruchomościach wymagające ustanowienia służebności przesyłu. 

Przez teren nieruchomości przechodzą sieci, które stanowią własność TAURON Wytwarzanie S.A. i PGG S.A.

Posadowiona na ww. działkach infrastruktura przesyłowa nie będzie stanowić przedmiotu sprzedaży (zostaną ustanowienie służebności przesyłu na rzecz właścicieli tej infrastruktury - zgodnie z załącznikiem nr 1).

 1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu obejmującego niezabudowaną działkę nr 848/160 położoną w Łaziskach Górnych.

Lp.

Numer inwentarzowy

Numer działki

Powierzchnia [ha]

Nazwa obrębu

Numer obrębu

Numer księgi

1

00/0017K

848/160

0,0543

Łaziska Górne

0026

KA1M/00056516/1

Działka położona w strefie peryferyjnej miasta Łaziska Górne, w drugiej linii zabudowy w stosunku do istniejącej zabudowy położonej wzdłuż ul. Łąkowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe Elektrowni Łaziska oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dostęp do drogi publicznej niekorzystny. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka posiada dostęp do wyposażenie w sieci urządzeń infrastruktury technicznej. Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w dalszej odległości od przedmiotowej działki. Działka stanowi grunt, porośnięty trawą.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łaziska Górne zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019 roku działka ta położona jest w obszarze oznaczonym na rysunkach planu symbolem D 13U - tereny zabudowy usługowej.

 

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena Cena do określenia
  Powierzchnia gruntu 81755 m2
  Powierzchnia budynku 10074 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego C1PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
  Tryb postępowania zaproszenie do złożenia ofert

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-170
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Wyzwolenia
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 7' 58'' N
  Długość geograficzna 18° 51' 12'' E

Najbliższe nieruchomości