Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 2 528 191,50 zł

Bałtycka Katowice

Termin złożenia oferty 15.12.2021 09:00

Lokalizacja: 40-778 Katowice, Bałtycka 67

Powierzchnia gruntu
4592 m2
Powierzchnia budynku
682 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 2 528 191,50 zł

Osoba kontaktowa

Ewa Kuracha-Raczyńska, Dorota Swoboda

ewa.kuracha-raczynska@tauron-cieplo.pl

dorota.swoboda@tauron-cieplo.pl

tel. 572887550

tel. 572897420

Dostępność

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana, przeznaczona do sprzedaży, położona w Katowicach przy ul. Bałtyckiej 67, na którą składa się:

1. prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/10, obręb 0003 Ligota o powierzchni 4592m2, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00019637/2

 1. prawo własności budynku kotłowni ul. Bałtycka 67 o powierzchni użytkowej 479m2
 2. prawo własności budynku kotłowni ul. Partyzantów o powierzchni użytkowej 203m2
 3. prawo własności placu składowego opału i żużla ogrodzony murem oporowym
 4. prawo własności budynku nawęglania

oraz elementy wyposażenia kotłowni i infrastruktura towarzysząca.

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 66/10 jest ogrodzona oraz posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości są sieci: energetyczna (stanowiąca własność TAURON Dystrybucja S.A.), ciepłownicza 2xDn150 i 2xDn200 (stanowiąca własność TAURON Ciepło sp. z o.o.), wodociągowa i kanalizacyjna.
Przez działkę gruntu nr 66/10 przebiega sieć ciepłownicza 2xDn 200/2xDn150, która stanowi własność TAURON Ciepło sp. z o.o. Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia dla niej nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela tej sieci.
Przez działkę gruntu nr 66/10 przebiega sieć elektroenergetyczna podziemna linii kablowej Nn, która stanowi własność TAURON Dystrybucja S.A., nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia dla niej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. i każdoczesnego właściciela tej sieci, za kwotę 2 500,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
Dla nieruchomości obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja, w którym teren określony został jako MN2 – obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej (jednorodzinnej i wielorodzinnej).
Nabywca będzie zobowiązany do wykonania w ciągu 3 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości na własny koszt ogrodzenia działki nr 66/10 od działki nr 66/11, według załączonej mapy, wysokości minimalnej 1,80 m, wykonanego z materiałów zapewniających trwałość całości ogrodzenia w  min. 20 letnim okresie użytkowania.
Ogrodzenie powinno spełniać następujące wymagania:
1. konstrukcja ze sztywnych paneli, średnica drutu minimum 5mm, oko 50mm x 200mm,
2. podmurówka o wysokości min. 25cm ponad poziom gruntu oraz wpuszczana w grunt na głębokość min 5cm,
3. spełniać walory estetyczne, współgrać z otoczeniem  i nie wymagać skomplikowanej konserwacji.

Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 13.12.2021r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.12.2021r. do godz. 9:00 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 16.12.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 2 528 191,50 zł netto
  Powierzchnia gruntu 4592 m2
  Powierzchnia budynku 682 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego studium
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 40-778
  Miejscowość Katowice
  Ulica Bałtycka
  Numer 67
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości