Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 54 436,00 zł

Radlin, ul. Przyjaźni

Termin złożenia oferty 23.06.2020

Lokalizacja: 44-310 Radlin, Przyjaźni

Powierzchnia gruntu
2079 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 54 436,00 zł

Osoba kontaktowa

Renata Bartecka-Grochla

renata.bartecka-grochla@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48 32 30 35 422

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie pod nr tel. 32 303 54 22, a oglądać nieruchomość można w dni robocze w terminie w godz. od 8 00 do 12 00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanym nr telefonu.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 1284/206 o pow. : 2 079 m2, zlokalizowana jest w dzielnicy Biertułtowy w strefie pośreniej miata Radlin, w odległości niespełna 1 km od ścisłego centrum, z bliskim dostępem do usług, handlu, administracji oraz kultury, sportu i rekreacji. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszana, budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowa usługowa oraz handlowa, teren zieleni urządzonej. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami w ww. planie przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 20MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, częściowo ZS - tereny zieleni, w niewielkim fragmencie KDX - tereny ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wodziaławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr GL1W/0045501/0.​

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 54 436,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 2079 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 44-310
  Miejscowość Radlin
  Ulica Przyjaźni
  Numer
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna ?
  Szerokość geograficzna ?
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości