Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 68 000,00 zł

Niezabudowana działka nr 5021/20 w Łaziskach Górnych

Termin złożenia oferty 10.06.2021 14:00

Lokalizacja: 43-173 Łaziska Górne, Łąkowa

Powierzchnia gruntu
1219 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 68 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon.- pt. godz. 7:00 - 15:0

Opis nieruchomości

Przedmiot oferty:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 5021/20 o pow. 1.219,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1).

Działka ta stanowi część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna jest użytkownikiem wieczystym w udziale 1/1 (okres użytkowania: 2089-12-04).

Opis nieruchomości.

Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, nieogrodzona, posiada kształt regularny, zbliżony
do trapezu, teren zasadniczo płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony północnej stanowi
ul. Łąkowa, od strony zachodniej działka z zabudową jednorodzinną, od strony wschodniej działka stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową, a od strony południowej znajduje się niezabudowana działka budowlana. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna, teren hałdy oraz od strony południowej tereny Elektrowni Łaziska. Działka zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.

 Ze względu na bliską odległość działki od chłodni kominowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa TAURON Wytwarzanie S.A., może ona znajdować się w strefie oddziaływania tych urządzeń (w szczególności hałas oraz roszenie). W związku z powyższym w notarialnej umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis, że nabywca działki zrzeka się kierowania zarówno obecnie, jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z tym oddziaływaniem i zwalnia w tym zakresie TAURON Wytwarzanie S.A. z jakiegokolwiek długu.  

Do działki gruntowej można dojechać od centrum miasta oraz od Mikołowa, Orzesza, Żor – jadąc drogą krajową DK-81 – relacji Katowice-Wisła, skręcając w ulicę Łazy, która przechodzi w ul. Łąkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Łąkowa).

Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka nr 5021/20 położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu dopuszczalnym: mieszkania w obiektach usługowych, drobna wytwórczość i rzemiosło,  składy, bazy, magazyny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 68 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1219 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-173
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Łąkowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 8' 1'' N
  Długość geograficzna 18° 51' 21'' E

Najbliższe nieruchomości