Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 100 009,00 zł

Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska, dz nr 180/3 i 180/5

Termin złożenia oferty 17.05.2024 15:00

Lokalizacja: 44-335 Jastrzębie Zdrój, Podhalańska

Powierzchnia gruntu
636 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 100 009,00 zł

Osoba kontaktowa

Mariusz Kuna

mariusz.kuna@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48323035427

tel. kom.+48508006176

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 303 54 22 lub 32 303 54 27,

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 15.05.2024 r. w godz. od 9.00 do 12.00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów.

Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 180/3 oraz 180/5, (obręb 0012 JASTRZĘBIE MIASTO) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej, o łącznej powierzchni 636,00 m2 oraz budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1J/00021830/0.

Nieruchomość położona jest w Jastrzębiu-Zdroju u zbiegu ul. Podhalańskiej i ul. Zielonej, na obrzeżach strefy śródmiejskiej. Bezpośrednie otoczenie działek stanowi ukształtowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4-piętrowa, zajezdnia autobusowa, zabudowa usługowo-handlowa i kompleks garaży.

Działka o nr 180/3 jest częściowo utwardzona nawierzchnią z kostki betonowej a działka o nr 180/5 jest niezabudowana. Na przedmiotowych działkach znajdują się linie kablowe SN i nN należące do TAURON Dystrybucja S.A. dla których przy sprzedaży zostanie ustanowiona odpłatna służebność przesyłu polegająca na:

1) prawie do posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontów, przebudowy i korzystania z urządzeń oraz ich likwidacji,

2) prawie do rozbudowy urządzeń w przyszłości, w związku z budową instalacji mających na celu przyłączanie nowych odbiorców w pasie ustanowionej służebności przesyłu,

3) prawie do dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt. 1, polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej skutków, a także prac związanych z wykonywaniem nowych przyłączy i wprowadzaniem nowych obwodów elektroenergetycznych,

4) prawie do całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników spółki TAURON Dystrybucja S.A. oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia Spółki, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,

5) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.

Na działce nr 180/3 znajdują się linie kablowe SN i nN o pow. służebności 5 m2 , a na działce nr 180/5 - linie kablowe SN – pow. służebności 33,75 m2 . Łączna powierzchnia służebności wynosi 38,75 m2 .

Na działce znajdują się również urządzenia oświetlenia ulicznego należące do UM Jastrzębie-Zdrój (słup oświetleniowy oraz kabel nN). Przy sprzedaży działki zostanie ustanowiona odpłatna służebność przesyłu dla tych urządzeń.

Działki są nieogrodzone i nie posiadają widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego. 

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 100 009,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 636 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 44-335
  Miejscowość Jastrzebie Zdroj
  Ulica Podhalańska
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 49° 56' 44'' N
  Długość geograficzna 18° 36' 39'' E

Najbliższe nieruchomości