Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 299 000,00 zł

Legnica, Piekary Wielkie, dz. nr 107/2

Termin złożenia oferty 24.08.2023 15:00

Lokalizacja: 59-220 Legnica

Powierzchnia gruntu
8993 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 299 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Stanisław Zabłotny, Anna Jadwisieńczak

stanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl

anna.jadwisienczak@tauron-dystrybucja.pl

tel. (76)8899581,kom.667696903

tel. kom.571665163

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu Przetargu można uzyskać w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, pod numerami telefonu: (76) 88 99 581, kom. 667 696 903 lub kom. 571 665 163

Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerami telefonów.

Opis nieruchomości

Nieruchomość o nr ewidencyjnym 107/2 obręb Piekary Wielkie, położona jest w Legnicy na obrzeżach miasta, na terenie płaskim o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieużytkowana. Powierzchnia działki wynosi 8993 m². Zlokalizowana w sąsiedztwie działek o charakterze rolnym. Działka nie jest ogrodzona. Dostęp komunikacyjny do działki bezpośredni od strony ul. Wrocławskiej. Na działce posadowione są napowietrzne linie SN.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00046042/6.

Sprzedaż nieruchomości działki nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na sprzedawanej działce.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 299 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 8993 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIV/425/02 z dnia 28 stycznia 2002r., tj. uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr LI/553/18 z dnia 24 września 2018r.), działka nr 107/2, obręb Piekary Wielkie znajduje się w jednostce IN3 – inne obiekty infrastruktury technicznej.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 59-220
  Miejscowość Legnica
  Ulica
  Numer
  Województwo dolnośląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości