Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 549 000,00 zł

Brzeszcze, ul. Daszyńskiego 6, lokal użytkowy

Termin złożenia oferty 26.07.2024 14:00

Lokalizacja: 32-620 Brzeszcze, Daszyńskiego 6

Powierzchnia budynku
146,2 m2
Rodzaj nieruchomości
lokal użytkowy
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 549 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Magdalena Grzechnik

magdalena.grzechnik@tauron-dystrybucja.pl

tel. kom. +48 571 666 124

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl lub pod nr tel. 571 666 124 lub 572 993 258.

Nieruchomość oglądać można w dni robocze od poniedziałku do czwartku w terminie do dnia 23.07.2024r. w godz. od 8:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. 571 666 124 lub 572 993 258.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w Brzeszczach, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 6, kod pocztowy: 32-620, obręb 0001 Brzeszcze, na którą składa się prawo własności samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni 146,20 m2 w budynku dawnego Posterunku Energetycznego z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą, wolnostojącym garażem, wiatą magazynowo-garażową oraz udziałem wynoszącym 47000/58640 w częściach wspólnych budynku i w budowlach (ogrodzeniu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, placach transportowych i składowych), wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu dla działki nr 1280/53.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą (KW: KR1E/00042955/9).

Nieruchomość znajduje się w południowej części miasta w odległości około 1,4 km od jego Centrum. Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest ogrodzona, zabudowana wolnostojącym budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym, w którym znajdują się dwa samodzielne lokale: użytkowy i mieszkalny. Budynek jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, w konstrukcji murowanej, całkowicie podpiwniczony, oddany do użytkowania w 1968 roku. Lokal użytkowy będący przedmiotem postępowania znajduje się na parterze budynku. Więźba dachowa budynku - drewniana, pokrycie blachą trapezową o małej fali. Nieruchomość jest ogrodzona i uzbrojona w media (energia elektryczna, woda oraz kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa). Na jej terenie znajdują się utwardzone place transportowe i składowe oraz zewnętrzne oświetlenie słupowe. Część terenów zielonych z drzewami. Ponadto przez teren działki biegną liczne sieci infrastruktury technicznej, takie jak sieć elektroenergetyczna, tj. linia nN, wodociągowa, gazowa, które nie służą bezpośrednio potrzebom budynku. Na terenie nieruchomości znajdują się również stanowiska postojowe dla samochodów. Budynek usytuowany jest na terenie szkód górniczych.

Zastrzeżenie: ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. tj. linii kablowej nN zlokalizowanej na nieruchomości o łącznej powierzchni służebności przesyłu 24,2 m2 . 

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 549 000,00 zł netto
  Powierzchnia budynku 146,2 m2
  Rodzaj nieruchomości lokal użytkowy
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w około 99% obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej, oznaczonym symbolem B.286.M3, pozostała część w terenie między liniami rozgraniczającymi drogi dojazdowej, oznaczonym symbolem D1x2. Ponadto działka znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 32-620
  Miejscowość Brzeszcze
  Ulica Daszyńskiego
  Numer 6
  Województwo małopolskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 49° 58' 31'' N
  Długość geograficzna 19° 9' 1'' E

Najbliższe nieruchomości