Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 426 253,00 zł

Budynek biurowy przy ul. Dąbrowskiej 5

Lokalizacja: 42-504 Będzin, Dąbrowska 5

Powierzchnia gruntu
941 m2
Powierzchnia budynku
254,8 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 426 253,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Hodur

anna.hodur@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 688

Dostępność

pn. - pt. godz. 6:30 - 14:30

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości.
Nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego działki o nr ewidencyjnym 2378/1 i powierzchni 941 m2 zabudowanej budynkiem biurowym w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 5. Lokalizacja i położenie korzystne, w strefie pośredniej miasta.
 
Budynek o funkcji biurowej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej (kształt litery L). Budynek posiada trzy kondygnacje (parter, piętro, poddasze użytkowe), w części podpiwniczony. Budynek został rozbudowany i dokonano jego zmiany użytkowania z mieszkalnego na administracyjno-biurowy w latach 2002-2004.
Powierzchnia użytkowa budynku – 254,77 m2.
Obecnie budynek nie jest wykorzystywany (pustostan).
 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin nieruchomość położona jest  na terenach oznaczonych  jako U2 tj. tereny obiektów usługowych.
 
Stan prawny.
Działka 2378/1 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00015076/4.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. Okres użytkowania: 05.12.2089r.
 
W akcie notarialnym – umowie sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości zawarte zostanie zobowiązanie Nabywcy do  zawarcia Umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). TAURON Wytwarzanie S.A. zapewni dostawę energii elektrycznej do istniejących obiektów (po zawarciu stosownej umowy) do czasu przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci OSD, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty przeniesienia  prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przebudowy we własnym zakresie układu zasilania. Po upływie ww. okresu Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw energii elektrycznej.
Nabywca nieruchomości może nabywać energię cieplną od TAURON Wytwarzanie S.A. pod warunkiem zawarcia z nim odrębnej umowy, po uprzednim montażu legalizowanych w istniejących obiektach układów pomiarowych służących do rozliczenia wielkości nabywanego ciepła (po uzgodnieniu warunków technicznych z przedstawicielami służb technicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w Oddziale Elektrownia Łagisza). Montaż ww. układów pomiarowych winien nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty  przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
TAURON Wytwarzanie S.A. nie zapewnia dostaw usług teleinformatycznych dla sprzedawanej nieruchomości.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 426 253,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 941 m2
  Powierzchnia budynku 254,8 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin - U2 - tereny obiektów usługowych
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 42-504
  Miejscowość Bedzin
  Ulica Dąbrowska
  Numer 5
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 20' 50'' N
  Długość geograficzna 19° 8' 7'' E

Najbliższe nieruchomości