Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 4 600,00 zł

Koniecpol, ul. Rzeczna, dz. nr 1507/8

Termin złożenia oferty 18.04.2023 15:00

Lokalizacja: 42-230 Koniecpol, Rzeczna

Powierzchnia gruntu
90 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 4 600,00 zł

Osoba kontaktowa

Alina Dobrzańska, Krzysztof Nierobiś

alina.dobrzanska@tauron-dystrybucja.pl;

krzysztof.nierobis@tauron-dystrybucja.pl

tel. (34)3648361

tel. (34)3648447

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (34) 364 84 47 lub (34) 364 83 61.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 18.04.2023r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów.
 

Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1507/8 o powierzchni 90 m2, obręb ewidencyjny 0001 Koniecpol, jednostka ewidencyjna 240406_4 Koniecpol, położonej w Koniecpolu przy ul. Rzecznej, powiat częstochowski, woj. śląskie, wpisanej do księgi wieczystej pod nr CZ1M/00074437/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Koniecpolu, obręb Koniecpol, przy ul. Rzecznej w odległości 1,2 km od centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowo usługowa m.in. tartak, przedsiębiorstwo handlu materiałami budowlanymi, przedsiębiorstwo obsługi komunikacyjnej – stacja kontroli pojazdów oraz w niedalekim sąsiedztwie Powiatowy Urząd Pracy. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieużytkowana. Kształt korzystny, teren płaski, suchy.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 4 600,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 90 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 04.08.2005r. Przeznaczenie terenu symbol K2.3 P(U) – tereny produkcyjno-usługowe. Ustalenia: a) ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny produkcyjne, składy, bazy, magazyny, b) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej, tereny obsługi podstawowej komunikacji samochodowej.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 42-230
  Miejscowość Koniecpol
  Ulica Rzeczna
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 46' 58'' N
  Długość geograficzna 19° 40' 22'' E

Najbliższe nieruchomości