Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 99 000,00 zł

Działka gruntowa nr 28/107 obr 165m Jaworzno

Lokalizacja: 43-603 Jaworzno, Energetyków 12

Powierzchnia gruntu
1597 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 99 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Tomasz Istigniejew

nieruchomosci@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 661 301 834

Dostępność

7:00-14:00

Opis nieruchomości

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntowej nr 28/107 obr. 165 m. Jaworzno
o powierzchni 1597 m2  położonej w Jaworznie w okolicy ul Energetyków 12, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KA1J/00045906/9

 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego „Wojska Polskiego –Elektrownia”
 w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/589/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r.
(DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 165 poz. 2700) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem U 1 – tereny usługowe.

Współrzędne GPS – N: 50o12’56.5”; E: 19o13’23.5”

 

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 99 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

 

Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A)

do dnia 07.05.2021r. do godziny 14:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 12.05.2021r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.

 

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661301834 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 15 00
do dnia 5.05.2021 r.

 

Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej: www.nieruchomości.tauron.pl.

 

Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego
na stronie internetowej  www.nieruchomości.tauron.pl.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 99 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1597 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-603
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica Energetyków
  Numer 12
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości