Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 616 000,00 zł

Budynek przy ul. Promiennej 55

Termin złożenia oferty 12.02.2021

Lokalizacja: 43-603 Jaworzno, Promienna 55

Powierzchnia gruntu
1537 m2
Powierzchnia budynku
659,9 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 616 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Tomasz Istigniejew

nieruchomosci@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 661 301 834

Dostępność

7:00-15:00

Opis nieruchomości

Sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej nr 279/17 obręb 165 m Jaworzno,
o powierzchni 1 537,00 m2, prawa własności budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o pow. użytkowej 659,90 mobjętej księgą wieczystą nr KA1J/00030870/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z drogą dojazdową, którą stanowi działka nr 279/18 obr. 165 m. Jaworzno o powierzchni 437 m 2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00033330/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obszar, na którym położona jest powyższa nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podłęże Las” w Jaworznie, zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/590/2010 /01 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 31 sierpnia 2010r. Nr 165 poz. 2701) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem PEE- Elektrownia Jaworzno.

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 616 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1537 m2
  Powierzchnia budynku 659,9 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-603
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica Promienna
  Numer 55
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna 19° 12' 11'' E
  Szerokość geograficzna 50° 12' 11'' N
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości