Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 616 000,00 zł

Budynek przy ul. Promiennej 55

Termin złożenia oferty 20.01.2022 14:01

Lokalizacja: 43-603 Jaworzno, Promienna 55

Powierzchnia gruntu
1537 m2
Powierzchnia budynku
659,9 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 616 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Tomasz Istigniejew

nieruchomosci@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 661 301 840

Dostępność

7:00-15:00

Opis nieruchomości

prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntowej nr 279/17 obręb 165 m Jaworzno,
o powierzchni 1 537,00 m2, prawa własności budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego o pow. użytkowej 659,90 m2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00030870/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z drogą dojazdową, którą stanowi działka nr 279/18 obr. 165 m. Jaworzno o powierzchni 437 m 2 objętej księgą wieczystą nr KA1J/00033330/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obszar, na którym położona jest powyższa nieruchomość, objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podłęże Las” w Jaworznie, zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/590/2010 /01 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 31 sierpnia 2010r. Nr 165 poz. 2701) przedmiotowe nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem PEE- Elektrownia Jaworzno.

 

            IMG_20190219_075625    IMG_20190219_075533        skan__2019-02-22_12-43-12-363_0001

Współrzędne GPS – N: 50o12’10.00”; E: 19o12’20.00”

 

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 616 000,00 zł

(słownie: sześćset szesnaście tysięcy złotych 00/100)

 

Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A)

do dnia 20.01.2022r. do godziny 14:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 21.01.2022 r. o godz. 10: 00 w pokoju nr 001 w budynku C
w siedzibie Spółki.

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   661 301 840       

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 15 00 do dnia 17.01.2022r.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej:

www.nieruchomości.tauron.pl

Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się
z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.nieruchomosci.tauron.pl

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 616 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1537 m2
  Powierzchnia budynku 659,9 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-603
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica Promienna
  Numer 55
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości