Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 100 000,00 zł

Niezabudowana działka nr 931/111 w Łaziskach Górnych

Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne, Wyzwolenia

Powierzchnia gruntu
3326 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 100 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon. - pt. godz. 7:00 - 15:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia, obręb 26 Łaziska Górne, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu o numerze ewidencyjnym 931/111 i powierzchni 3.326,00 m2.

Działka gruntowa zlokalizowana jest w odległości około 2,0 km od centrum miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni „Łaziska”. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowej i wschodniej stanowią tereny zabudowane domami wielorodzinnymi. Od strony północnej i zachodniej znajdują się działki niezabudowane, porośnięte drzewami. Na północ od nieruchomości za torami kolejowymi oraz od strony zachodniej rozpościera się teren przemysłowy huty.
 
Dostęp do komunikacji miejskiej dobry – przystanek autobusowy położony jest w odległości około 250 m od nieruchomości.
Działka posiada kształt regularny, zbliżony do litery „L”, teren zasadniczo płaski, bez ogrodzenia.
 
Nieruchomość jest porośnięta drzewami i krzewami, część działki wzdłuż zachodniej granicy jest utwardzona. Na działce znajdują się pozostałości (fundament) po istniejącym w przeszłości budynku.
 
W ulicy Wyzwolenia biegnie sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna.
Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny niskiego napięcia. Przez teren działki około 4 m od jej zachodniej granicy biegną rurociągi kanalizacyjne o średnicy 1000 mm.
 
Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KA1M/00056516/1.
 
Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną C2U– tereny zabudowy usługowej o przeznaczeniu dopuszczalnym: mieszkania w obiektach usługowych, drobna wytwórczość i rzemiosło,  składy, bazy, magazyny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 100 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 3326 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania zaproszenie do złożenia ofert

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-170
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Wyzwolenia
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 7' 48'' N
  Długość geograficzna 18° 50' 24'' E

Najbliższe nieruchomości