Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 2 006 500,00 zł

Krzepice, ul. Częstochowska 78, dz. nr 2502/1, 2502/2 2503/1, 2503/2, 2499, 2500, 2501

Termin złożenia oferty 16.10.2023 15:00

Lokalizacja: 42-160 Krzepice, Częstochowska 78

Powierzchnia gruntu
8446 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 2 006 500,00 zł

Osoba kontaktowa

Krzysztof Nierobiś, Alina Dobrzańska

Krzysztof.Nierobis@tauron-nieruchomosci.pl

Alina.Dobrzanska@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48343648447

tel. +48343648361

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (34) 364 8447 lub (34) 364 8361, 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 12.10.2023r. w godz. od 9:00 do 12:00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów

 

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krzepicach, obręb Krzepice,  przy ul. Częstochowskiej 78, na obrzeżach miasta, w niewielkiej odległości od obwodnicy Krzepic w ciągu drogi krajowej 43 Częstochowa - Poznań,. Nieruchomość składa się z siedmiu działek nr 2499, 2500, 2501, 2502/1, 2502/2, 2503/1, 2503/2o łącznej powierzchni 8446 m2, zabudowanych 5 budynkami: administracyjno-socjalnym, garażowym,  magazynowo garażowym, administracyjno-magazynowym, magazynowym oraz budynkiem stacji transformatorowej o nazwie „S-356 Krzepice PE”.  Stacja transformatorowa stanowi odrębny majątek i wchodzi w skład przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A. Stacja transformatorowa nie należy do części składowych sprzedawanej nieruchomości. 
Sąsiedztwo od strony zachodniej (od miasta) stanowi zabudowa mieszkaniowa, po drugiej stronie ulicy, usługowo - handlowa, zakład naprawy pojazdów, stacja paliw, las.
Działki stanowią teren o kształcie trójkąta, teren płaski, ogrodzony z dostępem do  budynków przez bramę. Teren drogi dojazdowej, parkingu dla klientów przed bramą, placu manewrowo-składowego, dojazdów i dojść do budynków utwardzony jest kostką betonową na pow. 3268 m², z odwodnieniem terenu, teren oświetlony, monitorowany, część niezabudowana zagospodarowana estetycznie zielenią urządzoną. 
Uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, teletechniczną. Nieruchomość stanowi obiekt po Posterunku Energetycznym Krzepice z zabudową głównie z 1999 r. w dobrym stanie technicznym, poza jednym budynkiem z 1970 r., obiekt aktualnie nie jest użytkowany, dozorowany z wykorzystaniem urządzeń ochrony technicznej. 
Wraz ze sprzedażą nieruchomości będzie ustanowiona bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych, posadowionych na przedmiotowej nieruchomości, stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 2 006 500,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 8446 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice przyjętym Uchwałą nr 24.195.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19.01.2021r. Przeznaczenie terenu symbol 6- E11 – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. Ustalenia: a) ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, b) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – tereny zabudowy usługowej.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 42-160
  Miejscowość Krzepice
  Ulica Częstochowska
  Numer 78
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 26' 4'' N
  Długość geograficzna 18° 6' 35'' E

Najbliższe nieruchomości