Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 53 000,00 zł

Niezabudowana działka nr 5026/20 w Łaziskach Górnych

Termin złożenia oferty 02.12.2021 14:00

Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne, Łąkowa

Powierzchnia gruntu
1160 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 53 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pn. - pt. 7.00 - 15.00

Opis nieruchomości

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego  w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 5026/20 o pow. 1.160,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1).`

Działka ta stanowi część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna jest użytkownikiem wieczystym w udziale 1/1 (okres użytkowania: 2089-12-04).

Opis nieruchomości.

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, krzakami oraz drzewami. Posiada kształt regularny, prostokątny, teren zróżnicowany topograficznie, przez działkę przechodzi kilka skarp. Część terenu jest nieznacznie wzniesiona w stosunku do gruntów położonych na północ i południe od działki. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony północnej stanowi ul. Łąkowa, od strony zachodniej i wschodniej zabudowa jednorodzinna. Od południa do działki przylegają tereny przemysłowe Elektrowni Łaziska (teren działki znajduje się powyżej). Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna (po przeciwnej stronie ul. Łąkowej) oraz teren hałdy. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.

 Ze względu na bliską odległość działki o źródła hałasu jakim są chłodnie kominowe Elektrowni Łaziska (około 300 m) w umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis,  że nabywca nie będzie wnosić roszczeń wobec TAURON Wytwarzanie SA jako strony odpowiedzialnej za przekroczenie hałasu.

Do działki gruntowej można dojechać od centrum miasta oraz od Mikołowa, Orzesza, Żor – jadąc drogą krajową DK-81 – relacji Katowice-Wisła, skręcając w ulicę Łazy, która przechodzi w ul. Łąkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Łąkowa).

Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 53 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1160 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-170
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Łąkowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 8' 0'' N
  Długość geograficzna 18° 51' 26'' E

Najbliższe nieruchomości