Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 94 000,00 zł

Bogatynia, ul. Dąbrowskiego, dz. nr 1/139

Termin złożenia oferty 12.01.2022 15:00

Lokalizacja: 59-920 Bogatynia, Dąbrowskiego

Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 94 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Elżbieta Podolska, Marta Szemelak

Elzbieta.Podolska@tauron-dystrybucja.pl

Marta.Szemelak@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48758891203

tel. +48758891205

Dostępność

Miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod numerem telefonu: 75 88 91 203 lub 75 88 91 205.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w Bogatyni przy ul. Dąbrowskiego, tj.: prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/139 o powierzchni 1,6983 ha, AM 1, obręb 1-Bogatynia, miejscowość Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, (księga wieczysta KW nr JG1Z/00027610/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu). Zbycie prawa własności do działki nr 1/139 nastąpi pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowanych w granicach ww. działki.​

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 94 000,00 zł netto
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 59-920
  Miejscowość Bogatynia
  Ulica Dąbrowskiego
  Numer
  Województwo dolnośląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości