Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 3 279,11 zł

Jaworzno, ul. Sławkowska, dz. nr 1494/2

Termin złożenia oferty 28.02.2024 09:00

Lokalizacja: 43-600 Jaworzno, Sławkowska

Powierzchnia gruntu
23 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 3 279,11 zł

Osoba kontaktowa

Joanna Sagan

joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl

tel. kom. + 48 572-886-132

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Pani Joanna Sagan, tel. 572-886-132 lub mailowo: joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl.

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa własności działki nr 1494/2 położonej w Jaworznie przy ul. Sławkowskiej, powiat Jaworzno, w województwie śląskim, numer działki: 1494/2, obręb 200. 

Nieruchomość jest ogólnie dostępna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nieogrodzona, z jednej strony graniczy z działką będącą we własności TAURON Dystrybucja S.A., na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa.

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KA1J/00041779/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie.
Sprzedaż działki nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę przedmiotowych praw, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzenia elektroenergetycznego, tj. kabla nN o długości 5,65 m, stanowiącego własność TAURON Dystrybucja S.A., o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki.
Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości potencjalny oferent powinien wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenie, iż warunkiem skutecznego nabycia nieruchomości może być uzależnione od poprawy funkcjonalności działki sąsiedniej (graniczącej).

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 3 279,11 zł netto
  Powierzchnia gruntu 23 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka 1494/2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MU04 – mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami w układach kwartałowych.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-600
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica Sławkowska
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 12' 16'' N
  Długość geograficzna 19° 16' 32'' E

Najbliższe nieruchomości