Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 260 000,00 zł

Zabudowane działki gruntowe byłej Pompowni Dziećkowice

Termin złożenia oferty 30.06.2020

Lokalizacja: 41-409 Mysłowice, Długa

Powierzchnia gruntu
28458 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 260 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Tomasz Istigniejew

nieruchomosci@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 661 301 834

Dostępność

7:00-15:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Mysłowicach, obręb Dziećkowice składająca się z:

 -  prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 1527/15; 1529/16; 1531/16; 1533/17; 1535/18; 1537/18; 1864/13; 1865/13;      1867/14; 1870/12 o łącznej powierzchni 2,8458 ha obr. Dziećkowice.
-  prawa własności zbudowanych na nieruchomości obiektów byłej pompowni i infrastrukturą trwale związaną z gruntem, wraz z pozostawionym wyposażeniem technicznym.
Przedmiotowa nieruchomość wraz z zabudową zapisana jest w księdze wieczystej Kw. KA1L /00029234/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
     Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę „Dziećkowice” w Mysłowicach zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV /259/2004 z dnia 26.02.2004r (Dz.U. woj. śląskiego 33 poz. 1072 z dnia 21.04.2004r.
    Obszar, na którym położona jest nieruchomość opisany jest w zasadniczej części symbolem PU –tereny produkcyjno- usługowe,  w części płn.-wsch. symbol ZII – tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz w części płn zach . symbol G (1/2) – tereny komunikacji.
Współrzędne GPS – N: 50o10’44.99”; E: 19o13’7.6296”

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 260 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 28458 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 41-409
  Miejscowość Myslowice
  Ulica Długa
  Numer
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna 19° 13' 12'' E
  Szerokość geograficzna 50° 10' 10'' N
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości