Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 89 070,00 zł

Łukowice Brzeskie, dz. nr 23/3 z budynkiem po rozdzielni

Termin złożenia oferty 24.02.2023 09:00

Lokalizacja: 49-353 Łukowice Brzeskie

Powierzchnia gruntu
1300 m2
Powierzchnia budynku
158,3 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 89 070,00 zł

Osoba kontaktowa

Mirosław Kawończyk, Zbigniew Węgrzyński,

miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl

zbigniew.wegrzynski@tauron-dystrybucja.pl

tel. (77)8897544,kom.516110178

tel. (77)8898290,kom.601513367

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w dniach od 25.01.2023 r. do 23.02.2023 r., w dni robocze (pn.- czw. od godz. 8:00 -15:00; pt. od godz. 8:00 -13:00) w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Opolu, TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Waryńskiego 1 pokój nr 308 oraz telefonicznie: Pan Zbigniew Węgrzyński tel. 77/ 889 82 90, kom. 601 513 367, Pan Mirosław Kawończyk tel.77/889 75 44, kom. 516 110 178.

Nieruchomość można oglądać w dniach od 25.01.2023 r. do 23.02.2023 r. (pn.- czw. od godz. 8:00 -15:00; pt. od godz. 8:00-13:00), po uprzednim uzgodnieniu z Panem Mirosławem Kawończykiem tel. 77/889 75 44, kom. 516 110 178, e-mail: miroslaw.kawonczyk@tauron-dystrybucja.pl.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 23/3 k.m.3, wraz prawem własności posadowionego na przedmiotowej działce budynku.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Łukowice Brzeskie, gmina Skarbimierz, w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie numerem: 23/3 k. m. 3. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości brak jest zabudowań, natomiast znajdują się niezabudowane nieruchomości gruntowe a w nieco dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka położona jest na obrzeżach wsi, w niewielkiej odległości od drogi głównej. Dojazd przeciętny.

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr OP1B/00026143/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 89 070,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1300 m2
  Powierzchnia budynku 158,3 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest na obszarze na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/163/2021 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2021 r. przedmiotowa działka gruntu położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: „1 W” – infrastruktura techniczna – urządzenia zaopatrzenia w wodę.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 49-353
  Miejscowość Lukowice Brzeskie
  Ulica
  Numer
  Województwo opolskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 49' 47'' N
  Długość geograficzna 17° 21' 2'' E

Najbliższe nieruchomości