Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena do określenia

Zaplecze magazynowe

Lokalizacja: 43-170 Łaziska Górne, Wyzwolenia

Powierzchnia gruntu
74000 m2
Powierzchnia budynku
10074 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena do określenia

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pn.-pt. 7:00-14:45

Opis nieruchomości

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.
zamierza sprzedać
 
zaplecze magazynowe położone w pobliżu ul. Łąkowej, na obrzeżach strefy peryferyjnej miasta Łaziska Górne, w odległości ok. 1,5 km od wjazdu na drogę krajową  DK 81 Katowice – Wisła.
Sprzedażą objęte będzie prawo:
 • użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: 1450/22 o pow. 0,25 ha, 1727/22 o pow. 0,2 ha, 2218/20 o pow. 0,2512 ha, 2219/20 o pow. 0,233 ha, 2220/20 o pow. 0,2497 ha, 2431/24 o pow. 0,0265 ha, 2440/25 o pow. 0,2895 ha, 2443/25 o pow. 0,065 ha, 2466/24 o pow. 0,2914 ha, 2600/22 o pow. 0,0528 ha, 2602/22 o pow. 0,188 ha, 2608/21 o pow. 0,0889 ha, 2610/22 o pow. 0,141 ha, 5028/20 o pow. 3,72 ha, 1524/20 o pow. 0,344 ha, 1729/22 o pow. 0,0115 ha (położone w obrębie 0027 Łaziska Górne) oraz 290/160 o pow. 1,036 ha , 338/162 o pow. 0,8635 ha, 710/164 o pow. 0,6672 ha, 719/160 o pow. 0,1548 ha, 720/160 o pow. 0,1789 ha, 722/162 o pow. 0,1789 ha , 723/162 o pow. 0,1181 ha , 724/162 o pow. 0,1789 ha , 725/162 o pow. 0,1534 ha, 758/162 o pow. 0,1803 ha , 847/160 o pow. 0,1208 ha, 849/160 o pow. 0,0326 ha, 1294/155 o pow. 6,8896 ha (do podziału – sprzedaż części), 573/159 o pow. 0,3674 ha (do podziału – sprzedaż części), 869/159 o pow. 0,5099 ha (do podziału – sprzedaż części), 871/159 o pow. 0,3820 ha (do podziału – sprzedaż części), 867/157 o pow. 0,056400 ha (do podziału – sprzedaż części), 864/155 o pow. 0,000100 ha, 866/157 o pow. 0,004600, 868/159 o pow. 0,000700 ha, 870/159 o pow. 0,001300 ha, (położone w obrębie 0026 Łaziska Górne) stanowiące część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli:

 1. Budynek magazynowy z zapleczem o powierzchni ok. 630 m2.
 2. Wiata magazynowa „J” o powierzchni ok. 776 m2.
 3. Budynek magazynowy M8 o powierzchni ok. 750 m2.
 4. Magazyn inwestora o powierzchni ok.460 m2.
 5. Magazynek o powierzchni ok.150 m2.
 6. Budynek magazynowy – wiata magazynowa nr 5 o powierzchni ok. 460 m2.
 7. Magazyn blaszany wraz z wiatą magazynową nr 3 o łącznej powierzchni ok. 720 m2.
 8. Magazyn blaszany E o powierzchni ok. 390 m2.
 9. Magazyn M 13 – wiata magazynowa nr 4 o powierzchni ok. 360 m2.
 10. Wiata magazynowa (mag. H) wraz z przyległymi dwoma wiatami o powierzchni ok. 2600 m2.
 11. Wiata magazynowa nr 1 o powierzchni ok. 1430 m2.
 12. Wiata magazynowa nr 6 o powierzchni ok. 720 m2.
 13. Wiata magazynowa nr 7 o powierzchni ok. 360 m2.
 14. Dwie suwnice bramowe.
 15. Waga samochodowa.
 16. Budka wartownicza  - kontener.
 17. Budynek portierni.
 18. Utwardzone place o pow. ok. 6200m2
      Działki znajdują się w użytkowaniu wieczystym do dnia 4 grudnia 2089r.
 
 • prawo własności gruntu położonego w Łaziskach Górnych (obręb 0026 Łaziska Górne) obejmujące działkę o numerze  ewidencyjnym 726/162  o pow. 0,1181 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00021399/0  wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.
 1. Budynek biurowo – socjalny o powierzchni ok. 200 m2
 2. Segment kontenerowy  -  Magazyn „L” (5 elementowy) o powierzchni ok. 68 m2
Sąsiedztwo nieruchomości przewidzianej do sprzedaży stanowi zabudowa przemysłowa (Elektrownia Łaziska), nieruchomości zabudowanie i niezabudowane. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny o przeznaczeniu komercyjnym oraz przemysłowym.
Powierzchnia terenu przewidzianego do sprzedaży wynosi ok. 8,2 ha (przed sprzedażą dla części działek wymagany jest podział geodezyjny).
Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) przedmiotowy teren położony jest na terenach objętych strefą urbanistyczną C1PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do rokowań, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena Cena do określenia
  Powierzchnia gruntu 74000 m2
  Powierzchnia budynku 10074 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego C1PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
  Tryb postępowania w przygotowaniu

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-170
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Wyzwolenia
  Numer
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna ?
  Szerokość geograficzna ?
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości