Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 415 700,00 zł

Świdnica, ul. Równa 13, dz. 1851, udział w dz. nr 1852 i 1853

Termin złożenia oferty 16.11.2022 15:00

Lokalizacja: 58-100 Świdnica, Równa 13

Powierzchnia gruntu
260,35 m2
Powierzchnia budynku
229,81 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 415 700,00 zł

Osoba kontaktowa

Jolanta Figiel, Agnieszka Stokłosa

Jolanta.Figiel@tauron-dystrybucja.pl

Agnieszka.Stokłosa@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48516111641+48748898530

tel. +48748898310

Dostępność

Informacje dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego można uzyskać w siedzibie Oddziału Spółki w Wałbrzychu, w Wydziale Organizacji i Administracji lub pod numerem tel. 74/889 85 30 lub 74/889 83 10 w dni robocze od poniedziałku do czwartku w od godz. 8:00 do 14:00. Oferta dostępna jest również na stronie http://www.tauron-nieruchomosci.pl

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do czwartku, w godz. 9:00 do 13:30, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Jolantą Figiel, tel. 516111641

Ofer     

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Świdnicy przy ul. Równej 13, w której skład wchodzą:

1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1851 o powierzchni 34 m² (AM-13, obręb 0004 Śródmieście, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą pod nr SW1S/00088882/2), wraz z budynkiem stanowiącym odrębną własność posadowionym na działce nr 1851 o powierzchni użytkowej 65,76 m2 w tym piwnice o łącznej powierzchni 32,70m2, do których dostęp zapewniony będzie poprzez służebność przejścia ustanowioną przez właściciela na nieruchomości nr ew. 1850 w dniu przeniesienia praw. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2.  udziału wysokości 2336/10000 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1852 i 1853,
o łącznej powierzchni 969 m2 (AM-13, obręb 0004 Śródmieście, dla których to nieruchomości
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą KW numer SW1S/00039982/5) wraz z prawem własności lokalu niemieszkalnego (użytkowego) o powierzchni 164,05 m2 i budowli posadowionych na tych działkach (ogrodzenie i przyłącze wodne), które zostały oszacowanie w cenie lokalu. Sprzedawany lokal posiada dwa wejścia, jedno przez części wspólne, drugie niezależne zlokalizowane z boku budynku.

Komunikacja pomiędzy budynkiem położonym na działce 1851 a lokalem użytkowym położonym
w budynku na działce 1853 odbywa się poprzez części wspólne dla nieruchomości położonej
na działce 1853.

Nieruchomość 1852 obciążona jest służebnością przesyłu oraz przejścia i przejazdu a nieruchomość 1853 obciążona jest służebnością przejścia zgodnie z treścią zawartą w dziale III Księgi Wieczystej
nr SW1S/00039982/5.

Działki gruntu nr 1851, 1852 i 1853 znajdują się w obrębie nr 0004 – Śródmieście, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. Położone są w śródmiejskiej części Świdnicy, około 900m od Rynku,
w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej, krytej pływalni, Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterowych częściach budynków oraz obiektów Spółki TAURON Dystrybucja S.A. tj. rozdzielni 110/20kV (GPZ). Nieruchomość jest ogrodzona.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, gazową elektroenergetyczną oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

 

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 415 700,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 260,35 m2
  Powierzchnia budynku 229,81 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r., W ww. Planie, wskazany teren został oznaczony symbolem N 1.8.UU., sklasyfikowany, jako obszar zabudowy usługowej handlu detalicznego i usług, (jako teren zabudowy pod usługi: gastronomiczne, usługi nieprodukcyjne takie jak: praktyki lekarskie, kancelarie prawne, pracownie projektowe, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie itp., z wykluczeniem: usług produkcyjnych, przemysłowych i handlu hurtowego).
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 58-100
  Miejscowość Swidnica
  Ulica Równa
  Numer 13
  Województwo dolnośląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 30' 10'' N
  Długość geograficzna 16° 17' 42'' E

Najbliższe nieruchomości