Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena 25 000,00 zł

Niezabudowana dzialka nr 5023/20 w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej

Termin złożenia oferty 15.07.2020 14:00

Lokalizacja: 43-173 Łaziska Górne, Łąkowa

Powierzchnia gruntu
1214 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena 25 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon.- pt. godz. 7:00 - 15:0

Opis nieruchomości

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 5023/20 o pow. 1.214,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1).

Działka ta stanowi część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna jest użytkownikiem wieczystym w udziale 1/1 (okres użytkowania: 2089-12-04).

Opis nieruchomości.

Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, nieogrodzona, zlokalizowana w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony północnej stanowi ul. Łąkowa, od strony wschodniej i zachodniej znajdują się niezabudowane działki. Od strony południowej działka przylega do terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz teren hałdy.

Ze względu na bliską odległość działki od chłodni kominowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa TAURON Wytwarzanie S.A., może ona znajdować się w strefie oddziaływania tych urządzeń (w szczególności hałas oraz roszenie). W związku z powyższym w notarialnej umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis, że nabywca działki zrzeka się kierowania zarówno obecnie, jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z tym oddziaływaniem i zwalnia w tym zakresie TAURON Wytwarzanie S.A. z jakiegokolwiek długu.  

Przez środek wyżej opisanej działki, na długości ok. 60m, w kierunku północ – południe, przebiegają 2 czynne rurociągi przesyłowe wody przemysłowej (każdy o średnicy ø 700) z KWK B. Śmiały do Elektrowni Łaziska będące własnością Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szerokość strefy ochronnej dla tych rurociągów wynosi 8,0 m od osi rurociągów w obie strony. W związku z powyższym na działce obowiązuje zakaz sytuowania obiektów kubaturowych oraz wykonywania nasadzeń drzew. Służebność przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A.  zostanie ustanowiona przed sprzedażą przedmiotowej działki.

Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka nr 5021/20 położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 25 000,00 zł
  Powierzchnia gruntu 1214 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego D13U – tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze)
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-173
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Łąkowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości