Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 62 000,00 zł

Niezabudowana działka nr 5024/20 w Łaziskach Górnych

Termin złożenia oferty 23.09.2020

Lokalizacja: 43-173 Łaziska Górne, Łąkowa

Powierzchnia gruntu
1168 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 62 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon.- pt. godz. 7:00 - 15:0

Opis nieruchomości

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obejmującego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 5024/20 o pow. 1.168,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1).

Działka ta stanowi część nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem KA1M/00056516/1. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna jest użytkownikiem wieczystym w udziale 1/1 (okres użytkowania: 2089-12-04).

Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą, nieogrodzona, posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren zasadniczo płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony północnej stanowi ul. Łąkowa, od strony zachodniej znajduje się niezabudowana działka, od strony wschodniej zabudowa jednorodzinna. Od strony południowej działka przylega do terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska. Dalsze sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna oraz teren hałdy. Działka zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów przemysłowych Elektrowni Łaziska, w odległości około 3,0 km od centrum miasta oraz około 1,6 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.

Ze względu na bliską odległość działki od chłodni kominowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa TAURON Wytwarzanie S.A., może ona znajdować się w strefie oddziaływania tych urządzeń (w szczególności hałas oraz roszenie). W związku z powyższym w notarialnej umowie sprzedaży umieszczony będzie zapis, że nabywca działki zrzeka się kierowania zarówno obecnie, jak i w przyszłości jakichkolwiek roszczeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z tym oddziaływaniem i zwalnia w tym zakresie TAURON Wytwarzanie S.A. z jakiegokolwiek długu.  

Do działki gruntowej można dojechać od centrum miasta oraz od Mikołowa, Orzesza, Żor – jadąc drogą krajową DK-81 – relacji Katowice-Wisła, skręcając w ulicę Łazy, która przechodzi w ul. Łąkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Łąkowa).

Podstawowe media: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna przebiegają w ulicy Łąkowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka nr 5024/20 położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 62 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1168 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego D13U – tereny zabudowy usługowej (przeznaczenie dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) oraz D2KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-173
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Łąkowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna 18° 51' 23'' E
  Szerokość geograficzna 50° 8' 1'' N
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości