Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 290 000,00 zł

ul. Wierzbowa 2

Termin złożenia oferty 13.01.2021

Lokalizacja: 67-200 Głogów, Wierzbowa 2

Powierzchnia gruntu
665 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 290 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Jadwisieńczak, Stanisław Zabłotny

Anna.Jadwisienczak@tauron-dystrybucja.pl

stanisław.zablotny@tauron-dystrybucja.pl

tel. (76)8899581

tel. 667696903

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu Przetargu można uzyskać w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu

Opis nieruchomości

Nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2, w skład której wchodzi: - działka gruntu nr 46/3 o powierzchni 655 m², na której znajduje się budynek po byłym Posterunku Energetycznym Głogów Teren, budynek garażowy oraz budowle (ogrodzenie, maszt na flagi), - działka nr 46/5 o powierzchni 14 m² - niezabudowana. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00098282/4. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 46/3 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatnej i ograniczonej czasem trwania prawa użytkowania wieczystego, służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.​​

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 290 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 665 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 67-200
  Miejscowość Glogow
  Ulica Wierzbowa
  Numer 2
  Województwo dolnośląskie
  Długość geograficzna 16° 3' 7'' E
  Szerokość geograficzna 51° 39' 53'' N
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości