Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 48 800,00 zł

Ruda Śląska, ul. Orzegowska, dz nr 2216/296

Termin złożenia oferty 09.01.2024 15:00

Lokalizacja: 41-700 Ruda Śląska, Orzegowska

Powierzchnia gruntu
720 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 48 800,00 zł

Osoba kontaktowa

Mariusz Kuna

mariusz.kuna@tauron-dystrybucja.pl

tel. (32) 303 54 27

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 303 54 27 lub (32) 303 54 22

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 04.01.2024r. w godz. od 9 00 do 12 00 po uprzednim skontaktowaniu się z wyżej wskazanymi nr telefonów.

Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 2216/296 o powierzchni 720,00 m2 (obręb 0001 Ruda), dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00012849/8, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej.

Działka znajduje się w północnej części miasta Ruda Śląska przy ul. Orzegowskiej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pojedyncza zabudowa magazynowo-składowa, tereny niezabudowane.
Działka nr 2216/296 o powierzchni 720,00m2 posiada kształt zbliżony do foremnego wielokąta, porośnięta drzewami, krzewami i trawą.
Przez działkę przebiegają podziemne energetyczne linie kablowe oraz sieć gazowa.
Dla podziemnej linii kablowej nN o łącznej powierzchni służebności wynoszącej 14,50 m2 zostanie przy sprzedaży ustanowiona na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. nieodpłatna służebność przesyłu polegająca na:
a. Prawie do przeprowadzenia i pozostawienia na nieruchomości instalacji i urządzeń służących dystrybucji energii elektrycznej
b. Prawie do dystrybucji energii elektrycznej za pomocą ww. urządzeń
c. Prawie dostępu ( dojazdu i dojścia), w tym sprzętem ciężkim w każdym czasie do tych urządzeń, w celu dokonywania przeglądów, remontów, konserwacji, modernizacji, wymiany, kontroli, pomiarów, usuwania awarii, demontażu, a także wykonywania innych prac związanych z ich eksploatacją w każdym czasie przez osoby do tego uprawnione.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej dostęp do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Działka przylega do drogi wewnętrznej gminnej stanowiącej działkę 2701/409 gdzie pismem z dnia 9 września 2022r. Prezydent Miasta Ruda Śląska wyraził zgodę na lokalizację zjazdu z tej drogi na działkę 2216/296.
Działka jest nieogrodzona i nie posiada widocznych znaków granicznych, ewentualne ich wznowienie leży po stronie kupującego.

Gminie Ruda Śląska przysługuje prawo pierwokupu.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 48 800,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 720 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 41-700
  Miejscowość Ruda Slaska
  Ulica Orzegowska
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 19' 15'' N
  Długość geograficzna 18° 51' 44'' E

Najbliższe nieruchomości