Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 51 068,00 zł

Siewierz, Niwy, dz nr 2039/4, udział w dz. nr 2038/2 i 2039/3

Termin złożenia oferty 12.04.2023 09:00

Lokalizacja: 42-470 Siewierz

Powierzchnia gruntu
1701,32 m2
Powierzchnia budynku
127 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 51 068,00 zł

Osoba kontaktowa

Joanna Sagan

joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl

tel. kom. +48 572-886-132

Dostępność

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Pani Joanna Sagan, tel. 572-886-132 lub mailowo: joanna.sagan@tauron-dystrybucja.pl.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl oraz na tablicy w siedzibie Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucji S.A. ul. Małobądzka 141

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 2039/4,  udział 24/396 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 2038/2, udział 24/396 w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 2039/3, wraz z prawem własności budynku (pawilon sanitarny) posadowionego na tych działkach oraz prawem własności zbiornika bezodpływowego (szamba).

Nieruchomości położone są w Siewierzu, w województwie śląskim.

Działki oddalone są od drogi publicznej, dojazd do nich odbywa się za pośrednictwem dróg leśnych gruntowych, nieutwardzonych, są one częściowo ogrodzone.

Działki są zabudowane budynkiem o powierzchni zabudowy 127 m2.

Na działce nr 2039/4 znajdują się stacja transformatorowa oraz linia kablowa SN o długości 30 m  będące własnością TAURON Dystrybucji S.A., dla których to urządzeń konieczne będzie ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu.

Na działce 2039/4 nieodpłatnie są posadowione dwa blaszane garaże stanowiące własność dwóch osób – będących współwłaścicielami działek 2038/2 i 2039/3, które nie są objęte sprzedażą.

Nieruchomości objęte są Księgami Wieczystymi Nr: CZ1Z/00046570/2, CZ1Z/00053208/6, CZ1Z/00049224/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Zawierciu.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 51 068,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1701,32 m2
  Powierzchnia budynku 127 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Siewierz. Zgodnie z zapisami uchwały nr XX/158/2000 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2000 r. (z późniejszymi zmianami) przedmiotowe działki położone są na terenach oznaczonych jako: obszary pozostałe – adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami nie wywołującymi kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnymi z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 42-470
  Miejscowość Siewierz
  Ulica
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 28' 12'' N
  Długość geograficzna 19° 11' 25'' E

Najbliższe nieruchomości