Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 1 553 000,00 zł

Klub Energetyk w Jaworznie

Lokalizacja: 43-603 Jaworzno, Katowicka 6b

Powierzchnia gruntu
3805 m2
Powierzchnia budynku
1222 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 1 553 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Hodur

anna.hodur@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 324673310

tel. 572886688

Dostępność

6:30 - 14:30

Opis nieruchomości

Postępowanie w trybie  ofertowym
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem „ Klubu Energetyk ” zlokalizowanej w Jaworznie, przy ul. Katowickiej, 6b wraz z lokalem użytkowym, wyposażeniem i udziałem w drodze dojazdowej
Przedmiotem sprzedaży są :

Nieruchomości stanowiące „Klub Energetyk” w Jaworznie przy ul. Katowickiej 6b, tj.:

a) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 61/86  obręb 123 m. Jaworzna wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku Klub Energetyk oraz pozostałych budowli trwale z gruntem związanych,

b) prawo własności niewyodrębnionego  lokalu użytkowego o pow. użytkowej 148,00 m2, z piwnicą jako pomieszczeniem przynależnym (pow. 168,40 m2), zlokalizowanego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Katowickiej 6a w Jaworznie wraz z udziałem wynoszącym 0,1383 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 61/14 obręb 123 m. Jaworzna oraz w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali,

c) udział wynoszący 1/21 cz. w prawie użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym  61/85 obręb 123 m. Jaworzna,

d)   wyposażenie Klubu Energetyk.

Nieruchomości zlokalizowane są na terenie  Osiedla Stałego w Jaworznie, z zabudową wielorodzinną, garażową, użytkową, oświatową, drogami, chodnikami oraz zielenią osiedlową, przy drodze asfaltowej, z dobrą dostępnością komunikacyjną, w pobliżu głównych dróg przelotowych (DK 79).

Budynek Klubu Energetyk   jest parterowy, podpiwniczony, o złożonym rzucie poziomym i zróżnicowanej konstrukcji, składający się z 4 brył połączonych ze sobą,  z zachowaniem dylatacji. Lokal użytkowy zajmuje część  parteru i piwnic budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 6a, stanowi uzupełnienie położonego obok Klubu Energetyk. Pomieszczenia Klubu  wykorzystywane były na cele gastronomiczne (kawiarnia z zapleczem kuchennym), konferencyjne, rekreacyjne i  biurowe.  Działka nr 61/85 stanowi między innymi dojazd na zaplecze Klubu Energetyk.

Obiekt „Klubu Energetyk” o pow. użytkowej 1.222,00 m2 w chwili obecnej jest w nieznacznej części wynajmowany  jednemu podmiotowi na  podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony (pow. wynajmowana 20,28 m2) z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Lokal użytkowy w budynku przy ul. Katowickiej 6a jest częściowo wynajmowany ( łączna pow. wynajmowana 111,60 m2 ) na podstawie umów  najmu  zawartych  na czas nieokreślony z  1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NAJMU/DZIERŻAWY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OBIEKTU DO CZASU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI.

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 1 553 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 3805 m2
  Powierzchnia budynku 1222 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego 1U2/2ZI/3MW1
  Tryb postępowania zaproszenie do złożenia ofert

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-603
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica Katowicka
  Numer 6b
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 13' 34'' N
  Długość geograficzna 19° 13' 34'' E

Najbliższe nieruchomości