Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 160 000,00 zł

Pokój, ul. Brzeska 9a, PE,

Termin złożenia oferty 31.03.2023 09:00

Lokalizacja: 46-034 Pokój, Brzeska 9a

Powierzchnia gruntu
786 m2
Powierzchnia budynku
137,7 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 160 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Blochel, Zbigniew Węgrzyński

anna.blochel@tauron-dystrybucja.pl

zbigniew.wegrzynski@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48778899378

tel. kom.+48601484233

tel. +48778898290

tel. kom.+48601513367

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w dniach od 08.03.2023 r. do 30.03.2023 r. w dni robocze (pn.- czw. od godz. 8:00 -15:00; pt. od godz. 8:00 -13:00) pod numerami tel.: Pani Anna Blochel tel. (77) 889-93-78; tel. kom. 601-484-233, Pan Zbigniew Węgrzyński tel. (77) 889 82 90, kom. 601-513-367; Pani Edyta Behrens tel. (77) 889-30-23 lub w pok. nr 308 w Opolu przy ul. Waryńskiego 1, Wydział Organizacji i Administracji.

Nieruchomość można oglądać w dniach od 08.03.2023 r. do 30.03.2023 r. (pn.- czw. od godz. 8:00 -15:00; pt. od godz. 8:00-13:00), po uprzednim uzgodnieniu z Panią Anną Blochel tel. (77) 889-93-78; tel. kom. 601-484-233, email: anna.blochel@tauron-dystrybucja.pl

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki nr 1063/91, k. m. 2 o pow. 0,0282 ha, obręb 0014, wraz prawem własności budynku administracyjnego oraz 1/5 udziału w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 1066/9 (udział w drodze wewnętrznej)

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr OP1U/00030464/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość położona jest na terenie zurbanizowanym. W bezpośrednim otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, stacja wysokiego napięcia (GPZ) a także tereny zielone. Dojazd do nieruchomości dobry – drogą o nawierzchni betonowej.

Działka nr 1063/91 jest działką zabudowaną na której posadowiony jest budynek administracyjny.

Zapewnienie dostępu do drogi dla dz. nr 1063/91 polega na sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 1066/91 stanowiącego drogę wewnętrzną.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 160 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 786 m2
  Powierzchnia budynku 137,7 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój uchwalonym Uchwałą nr XXII/187/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 12.10.2016 r., stwierdza się, że przedmiotowe działki gruntu nr 1063/91, 1066/91 k.m.2 położone są na obszarze oznaczonym symbolem A-3UM – tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i jednorodzinnej.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 46-034
  Miejscowość Pokoj
  Ulica Brzeska
  Numer 9a
  Województwo opolskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 54' 6'' N
  Długość geograficzna 17° 49' 58'' E

Najbliższe nieruchomości