Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 43 700,00 zł

Niezabudowana działka nr 2439/25

Lokalizacja: 43-173 Łaziska Górne, Łąkowa

Powierzchnia gruntu
1594 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 43 700,00 zł

Osoba kontaktowa

Lidia Nawrat

lidia.nawrat@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 687

Dostępność

pon. - pt. godz. 7:00 - 15:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona w Łaziskach Górnych przy ul. Łąkowej, obręb 27 Łaziska Średnie, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2439/25 i powierzchni 1.594,00 m2.
Działka zlokalizowana jest w odległości około 3,5 km od centrum miasta Łaziska Górne oraz około 2,0 km od wjazdu na drogę krajową DK-81.


Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony południowej stanowią tory kolejowe, od północnej droga dojazdowa od ul. Łąkowej oraz tereny Elektrowni „Łaziska”, od strony zachodniej i wschodniej działki niezabudowane.
Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

Na działkach stanowiących własność osób fizycznych nie są ustanowione służebności drogowe dla działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 2439/25.

Działka posiada kształt regularny, trapezowy, teren zasadniczo płaski. Od strony południowej znajduje się skarpa, na której zlokalizowane są tory kolejowe.

Jest niezabudowana, porośnięta trawą i nie posiada ogrodzenia.
W drodze dojazdowej od strony północnej przebiega sieć wodociągowa oraz biegnie linia energetyczna. Przez teren nieruchomości równolegle do jej południowej granicy w odległości 10 m przechodzi rurociąg kanalizacyjny.

Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KA1M/00056516/1.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Łaziska Górne, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych numer VI/63/19 z dnia 26 marca 2019r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2019 roku, pozycja 2481) działka położona jest na terenach objętych strefą urbanistyczną D13U – tereny zabudowy usługowej.

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 43 700,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1594 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania zaproszenie do złożenia ofert

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-173
  Miejscowość Laziska Gorne
  Ulica Łąkowa
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 7' 59'' N
  Długość geograficzna 18° 51' 28'' E

Najbliższe nieruchomości