Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 24 500,00 zł

Stryszawa, dz. nr 4008/1 i 4008/3

Termin złożenia oferty 08.03.2024 14:00

Lokalizacja: 34-205 Stryszawa

Powierzchnia gruntu
482 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 24 500,00 zł

Osoba kontaktowa

Magdalena Grzechnik

magdalena.grzechnik@tauron-dystrybucja.pl

tel. +48 571 666 124

Dostępność

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości uzyskać można na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl oraz telefonicznie pod numerem + 48 571 666 124

Opis nieruchomości

Przedmiotowe nieruchomości położone są w Stryszawie, obręb 0007 Stryszawa. Nieruchomości składają się z dwóch (2) działek ozn. nr 4008/1  o pow. 337 m2 oraz nr 4008/3, o pow. 145 m2, łącznie 482 m². Działki te stanowią własność spółki TAURON Dystrybucja S.A. i powstały w wyniku podziału działki nr 4008. Podział działki został dokonany decyzją Wójta Gminy Stryszawa nr 119/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku i nie został jeszcze ujawniony w KW  KR1B/00073606/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ujawnienie podziału jest w trakcie.

Działki 4008/1 i 4008/3 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Grunty te  nie tworzą zwartego kompleksu, są od siebie oddalone. Działka nr 4008/1 przyjmuje obszar kształtu trójkąta, natomiast działka 4008/3 obszar kształtu zbliżonego do wąskiego prostokąta. Działki są niezbudowane, niezagospodarowane i nie są ogrodzone.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 24 500,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 482 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 34-205
  Miejscowość Stryszawa
  Ulica
  Numer
  Województwo małopolskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 49° 43' 27'' N
  Długość geograficzna 19° 30' 44'' E

Najbliższe nieruchomości