Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 337 920,00 zł

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ul. Zaręby

Termin złożenia oferty 27.04.2021 12:00

Lokalizacja: 43-110 Tychy, Zaręby

Rodzaj nieruchomości
lokal mieszkalny
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 337 920,00 zł

Osoba kontaktowa

Monika Dziemiańczuk

pepkh@polskaenergia.pl

tel. 32/774-26-55,

tel. kom.665-913-118

Dostępność

godzina 7.00-15.00

Opis nieruchomości

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Tychach przy ul. Zaręby 21/8. Lokal o powierzchni 74,10 m2 na którą składają się 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój. Nieruchomość położona jest w Tychach przy ul. Zaręby 21/8, w powiecie tyskim, w województwie śląskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KA1T/00039660/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach – V Wydział Ksiąg Wieczystych – informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości znajdują się na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl oraz www.polskaenergia.pl. Cena wywoławcza sprzedaży opisanego powyżej własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi: 337 920,00 zł netto (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) Jeżeli z odrębnie obowiązujących przepisów tak wynika, do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek i w wysokości obowiązujących w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 16 896,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 27.04.2021 r. do godz. 12:00 do biura Spółki mieszczącego się przy ul. Lwowskiej 23 w Katowicach (40 – 389), a oferent powinien pozostawać związany ofertą przez okres 90 dni począwszy od dnia upływu terminu do składania ofert

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 337 920,00 zł netto
  Rodzaj nieruchomości lokal mieszkalny
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-110
  Miejscowość Tychy
  Ulica Zaręby
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości