Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 125 000,00 zł

Nr działki 15/6

Termin złożenia oferty 24.06.2021 09:00

Lokalizacja: 43-600 Jaworzno

Powierzchnia gruntu
82 m2
Powierzchnia budynku
58,63 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 125 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Elżbieta Urbanek

Elzbieta.Urbanek@tauron-wydobycie.pl

tel. 48 (32) 618 57 53

Dostępność

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 : 00 do 14 : 00

Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 15/6 o powierzchni 82m2 (w całości jest to użytek gruntowy Ba-tereny przemysłowe) obr. 255 położonej w Jaworznie (identyfikator działki 246801_1.0255.15/6) oraz prawa własności budynku zlikwidowanej rozdzielni RP-66. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KA1J/00028731/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jaworznie. Działy III i IV księgi wieczystej KA1J/00028731/6 wolne są od wpisów. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej ul. Gwarków poprzez ustanowioną służebność gruntową zgodnie z wpisem ujawnionym w Dziale I Spis Praw księgi wieczystej nr KA1J/00028731/6. Budynek pełnił funkcję rozdzielni elektroenergetycznej, obecnie urządzenia rozdzielni są zdemontowane. Budynek o pow. zabudowy 61,49 m2 i pow. użytkowa 58,63 m2 wykonany jest w technologii tradycyjnej. Jest podpiwniczony, posiada jedną kondygnacja nadziemną i kryty jest stropodachem jednospadowym. Zgodnie z Książką Obiektu Budowlanego budynek wybudowany w 1984 roku. Nieruchomość położona w strefie centralnej miasta Jaworzna. Strefa miasta o korzystnym stopniu zurbanizowania i skomunikowania, atrakcyjna dla zabudowy usługowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa handlowo - usługowa, mieszkalna wielorodzinna oraz obiekty usług publicznych. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości zlokalizowany jest obiekt handlowy wielkopowierzchniowy Centrum Handlowe Galena w Jaworznie. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum" w Jaworznie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 roku przedmiot wyceny położony jest na terenach usług lokalnych.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 125 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 82 m2
  Powierzchnia budynku 58,63 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Teren usług lokalnych
  Tryb postępowania przetarg ustny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-600
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości